This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

4. MOTOLSKÝ DEN DĚTSKÉ NEUROLOGIE

25. října 2023, Budova ředitelství/děkanátu, přízemí, Velká posluchárna, 2. LF UK a FN Motol.


menu

13.00 - 14.00 Neformální zahájení, raut, setkání s přednášejícími a zaměstnanci kliniky

 

BLOK 1 (14.00 - 15.30): Současnost a budoucnost léčby fatálních neurogenetických onemocnění

 

Současnost: spinální muskulární atrofie

 

Jana Haberlová – Dosavadní zkušenost s programem novorozeneckého screeningu a presympromatické léčby spinální muskulární atrofie (SMA)

 

Markéta Jílková, Michal Gloser – Kazuistiky našich pacientů s diagnózou SMA

 

 

Budoucnost: hereditární ataxie

 

Alena Zumrová - Jak to celé začalo

 

Lucie Šťovíčková - Friedreichova ataxie: léčba na obzoru!

 

Jaroslava Paulasová Schwabová - Hereditární spastické paraparézy: diagnóza a co dál?

 

Souhrnná diskuze (Martin Kudr)

 

 

Přestávka s občerstvením (15.30-16.15)

 

 

BLOK 2  (16.15- 18.00): Precizní neurogenetická diagnostika jako cesta k personalizované medicíně

 

Neurogenetická laboratoř KDN: co nabízíme vašim pacientům

 

Dana Šafka Brožková - Přístup k diagnostice komplexních neurogenetických onemocnění u dětí

 

Anna Uhrová Mészárosová - Význam genetického testování u zdánlivě jasných neurologických diagnóz

 

Jana Krejčíková - Atypické nálezy při genetické diagnostice

 

Michaela Lifková - Soubor pacientů s variantami v genu KCNQ2 - lze určit typ epilepsie dle varianty?

 

 

Kazuistický blok: mysteriózní případy s rozuzlením

 

Petra Laššuthová, Katalin Štěrbová, Martin Kudr, Barbora Lauerová

 

Souhrnná diskuze a ukončení akce (Pavel Kršek)