This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

8. NEUROLOGICKO - REHABILITAČNÍ KONFERENCE

8. února 2024, EA Business hotel Jihlava


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 14. 1. 2024
Pozdní poplatek
od 15. 1. 2024
Registrační poplatek 200 Kč 350 Kč
Přednášející 0 Kč 0 Kč

 

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů

  • občerstvení v průběhu akce 

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 28. 12. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.