This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

3. DENNÍ DOŠKOLOVACÍ KURZ – GYNEKOPATOLOGIE

13. - 15. února 2020, Ústav patologie 1. LF UK a VFN v Praze, Studničkova 2


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

přijměte prosím pozvání na doškolovací kurz zaměřený na problematiku gynekopatologie. V rámci kurzu bude probrána většina témat, nicméně i přes délku trvání 2,5 dne nelze pojmout gynekopatologii ve všech ohledech. Vybrali jsme tedy proto jako hlavní témata patologii děložního hrdla, děložního těla (endometria i myometria), děložní tuby a ovaria. Kromě přednášek bude každé téma doprovázeno i workshopem v podobě živé projekce zajímavých případů. Zajištěn bude večerní společenský program a občerstvení po celou dobu konání kurzu. Akce je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy pořádána MH Consulting s.r.o. Kurz bude probíhat v prostorách Ústavu patologie 1. LF UK a VFN v Praze. Vzhledem ke kapacitním možnostem bude počet účastníků omezen.

Náplň kurzu

Patologie děložního hrdla, těla, děložní tuby a ovaria

Lektoři: Pavel Dundr, Kristýna Němejcová

Těšíme se na setkání s Vámi v Praze.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: TBA, číslo akce: TBA. Počet kreditů: TBA.

Sdílejte