This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XXXXIII. Moravský den dětské neurologie

4. prosince 2019, Hotel Imperial, Ostrava


menu

14:00 - 15:00 Registrace účastníků a firem

15:00 Odborný program

Současné možnosti intraoperačního monitorování u epileptochirurgických výkonů

prof. MUDr.Pavel Kršek, Ph.D., 
2LF UK Praha a Klinika dětské neurologie FN Motol

 

Kam jsme došli v diagnostice a operační léčbě fokální farmakorezistentní epilepsie? Ilustrující kazuistika

prof. MUDr.Pavel Kršek, Ph.D., 
2LF UK Praha a Klinika dětské neurologie FN Motol

 

Generalizované kvaziperiodické epileptiformní výboje ve spánku a jejich vliv na kognitivní funkce u dětí s farmakorezistentní epilepsií

MUDr. Vilém Novák1, prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 2,

1Oddělení dětské neurologie FN Ostrava
22LF UK Praha a Klinika dětské neurologie FN Motol

 

Léčba SMA v Neuromuskulárním centru DN FNO  

MUDr. Jan Staněk,  Oddělení dětské neurologie FN Ostrava

 

Aktuální data o léčbě spasticity u dětí                               

Ing. Lenka Hýblová, Fa IPSEN

 

Cerebellitida neuroboreliové etiologie

Kazuistické sdělení 
MUDr. Ondřej Hrubý Oddělení dětské neurologie FN Ostrava