This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

21. JEDLIČKOVY NEUROIMUNOLOGICKÉ A LIKVOROLOGICKÉ DNY

24. - 25. května 2024, International Hotel Prague, Praha


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše příspěvky vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 10. 3. 2024. Termín nebude již dále prodlužován. Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat. 

 

Registrace

Prosíme přednášející, aby se zaregistrovali prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Během registrace je možné si zvolit požadované ubytování a doprovodné služby. 

 


Editace přijatých příspěvků

Po uzávěrce pro přijetí příspěvků není možné vložené příspěvky dále editovat až do doby, než programový výbor rozhodne o přijetí/zamítnutí příspěvku. Z důvodu finálních úprav před samotným zveřejněním a tiskem pak přijatý příspěvek znovu editovat lze. Pro tuto formu editace se prosím přihlaste do svého účtu. 

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délka volných sdělení 10 minut + 5 minut diskuze. 
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.

 

Způsob nahrávání přednášek

• Přednášky se předávají technikovi v daném sále, kde má příspěvek zaznít.  Nahrávají se přímo do počítače, ze kterého se prezentuje.
• Paralelně s probíhajícím programem není tedy možné na tomto počítači přednášku dodatečně upravovat. Dostavte se tedy s dostatečným časovým předstihem, optimálně den předem, nejpozději před začátkem bloku, ve kterém je Vaše přednáška zařazena, aby bylo možno vyzkoušet její správné zobrazení a kompatibilitu případných videí.
• Moc prosíme o dodržování těchto pravidel. Jedná se jak o Váš komfort při samotném přednesu, tak o zajištění plynulého průběhu akce.
 

Instrukce pro posterovou prezentaci

• Maximální rozměr posteru: 150 cm (výška) x 120cm (šířka).

• Panel je magnetický/potažený textilní plochou.
• Upevňovací magnety/špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.