This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ŠKOLENÍ PRIMÁŘŮ NEUROLOGIE II 2024

5. - 6. listopadu 2024 , Grand Hotel Hradec, Pec pod Sněžkou


menu

Vážená paní primářko, vážený pane primáři,

přijměte pozvání na letošní primářské soustředění, tentokrát v Peci pod Sněžkou. Edukační interaktivní bloky opět vycházejí z nových čísel Continuum.

Akce je podpořena výborem České neurologické společnosti ČLS JEP.

 

Těším se na společné setkání.

prof. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Neurologická klinika 3. LF UK a FTN

 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Akce bude ohodnocena 12 kredity.

Sdílejte