This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

53. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

15. - 17. května 2019, Hotel International, Brno


menu

Milé a vážené kolegyně a kolegové,

jsem ráda, že Vás letos opět mohu pozvat do Brna, kde se v hotelu Best Western International budou v květnu konat již 53. česko-slovenské dny dětské neurologie.

Nosnými tématy budou velká současná témata dětské neurologie:

Nervosvalová a jiná vzácná onemocnění v dětské neurologii 

(nové možnosti léčby jsou novou nadějí pro naše pacienty)

Dětská epileptologie

(žhavé novinky)

Dětská neuropsychiatrie

(dětská neurologie a dětská psychiatrie jsou dvěma stranami téže mince)

Varia 

(budou prezentována v posterové sekci)

Spolu se všemi členy organizačního a programového výboru víme, že zvolená problematika je velmi aktuální a program, který pro Vás připravíme, bude zajímavý i prakticky zaměřený.

Nabízíme také tři interaktivní prakticky zaměřené kurzy či chcete-li workshopy. Jejich obsah bude novinkami doslova nabitý.

Pro další členy našich pracovních kolektivů, kterými jsou sestřičky, elektrofyziologičtí laboranté a rehabilitační pracovníci, připravujeme samostatnou sekci kongresu.

V žádném případě neopomineme ani společenský program. Byli bychom rádi, kdyby Vám přinesl potěšení a možnost relaxace i příležitost k přátelským i pracovním setkáním.

Já osobně věřím, že se mi podařilo přirozeně navázat na tři nosné pilíře minulého kongresu dětské neurologie v Brně, kterými byly, jak si možná někteří vzpomenete: Brno - město funkcionalismu, genetika (J.G. Mendel) a biologie (Jan Evangelista Purkyně). I proto jsme jako místo konání kongresu letos zvolili významnou funkcionalistickou stavbu města Brna - hotel International, společenská večeře se bude konat v restauraci Pavillon, což je bývalá Zemanova kavárna, rovněž funkcionalistická památka. Genetická témata jsou současným trendem a budou se hojně prolínat všemi sekcemi kongresu. Pouze místo biologie jsem nyní zvolila nový, věřím nejpevnější, pilíř a tím je poučení a získání nových znalostí v příjemné a přátelské atmosféře Brna a Jižní Moravy s co nejvíce příležitostmi k relaxaci a odpočinku.  

Milé kolegyně a kolegové, opravdu se těšíme na příjemné setkání s Vámi opět v Brně!

Za celý organizační a programový výbor

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Akce bude ohodnocena 13ti kredity. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 56678.

Sdílejte