This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

15. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

17. - 18. září 2021, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu

Vážení kolegové,

Srdečně Vás zvu na Kongres primární péče. Tentokrát již po patnácté! Jedná se tedy o jubilejní ročník a s každým jubileem je spojeno i bilancování. Když se ohlédneme zpět, je zřejmé, že Kongres primární péče dávno vyrostl z dětských plenek a stal se životaschopnou a dobře zavedenou akcí, která si našla trvalé místo v kalendářích mnoha z Vás. To je pro nás zavazující a naší snahou je. aby si Kongres primární péče udržel své dobré jméno i do budoucna.

Program v PDF naleznete zde:

Snažili jsme se vyhovět Vašim přáním a připomínkám z minulých ročníků a připravit pro Vás tradiční kongres s novou tváří. Neuskutečnil se v tradičně v zimě, jak jsme plánovali, ale po několika posunech termínu z důvodů pandemie COVID-19 se  bude konat od 17. 9. do do 18. 9. 2021 v Hotelu Clarion Praha. V novém příjemném a komfortnějším prostředí Vám nabídneme zajímavý program, který jsme pojali jinak, než jste byli dosud zvyklí. Důraz klademe na tématickou pestrost, která Vám umožní lepší možnost volby tématu, jaké Vás skutečně zajímá. 

Zazní nejen aktuální sdělení k problematice onemocnění COVID-19 a postcovidové péče, ale také důležitých témat jako např. moderní léčba diabetu či časný záchyt karcinomu slinivky. Nově se také zaměřujeme na prakticky orientované workshopy, během nichž si procvičíte dovednosti, které jsou využitelné v našich ordinacích a mohou Vám přinést nezanedbatelný ekonomický přínos.
Na kongresu se objeví také velmi netradiční hosté, kterými jsou známé osobnosti zabývajícími se problematikou zdraví a zdravotnictví.

Bude představen nový doporučený postup pro diagnostiku a léčbu onemocnění covidem 19, doporučení jak očkovat proti covidu i chřipce , ale i doporučení pro každodenní praxi a jak se z toho nezbláznit a ještě  to vše dobře vykázat pojišťovnám.

Dejte vale on-line vzdělávání a pojďme se potkat osobně.  Jistě si po tom šíleném roce a půl máme co říci.  

Moc se na Vás těšíme, nejen na přednáškách a workshopech, ale také v kuloárech a při večerním programu.

 

MUDr. Petr Šonka a MUDr. Ilona Hülleová

 

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPL ČR, SPLDD ČR, dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována Českou asociací sester. Akce je ohodnocena kredity pro účely celoživotního vzdělávání lékařů. Číslo akce: 102796. Počet kreditů: 12.

COVID OPATŘENÍ

Všichni účastníci kongresu jsou povinni splnit jednu z následujících podmínek:

•  doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

• doložit negativní POC (tzv. antigenní) test starý nejvýše 72 hodin,

• absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem (testy na registraci neposkytujeme)

• doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Sdílejte