This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

15. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

17. - 18. září 2021 (Přesun termínu z května) , Praha, Clarion Congress Hotel Prague


menu

Vážení kolegové,

přesto, že tento rok ještě není u konce, myslíme už na jaro příštího roku a připravujeme pro Vás Kongres primární péče. Tentokrát již po patnácté! Jedná se tedy o jubilejní ročník a s každým jubileem je spojeno i bilancování. Když se ohlédneme zpět, je zřejmé, že Kongres primární péče dávno vyrostl z dětských plenek a stal se životaschopnou a dobře zavedenou akcí, která si našla trvalé místo v kalendářích mnoha z Vás. To je pro nás zavazující a naší snahou je aby si Kongres primární péče udržel své dobré jméno i do budoucna. Proto se každoročně snažíme získat zpětnou vazbu od účastníků a snažíme se zjišťovat jejich spokojenost a připomínky. V posledních několika letech nelze přeslechnout zejména kritiku hotelových služeb ale i další připomínky.

To nás přivedlo k tomu, že je třeba udělat změny a dát Kongresu primární péče novou tvář. Proto jsme se rozhodli změnit místo konání a pořádající agenturu. Mění se i termín, který se kvůli přetrvávající nepříznivé situaci musí posunout na září. Koncept společného setkání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost považujeme i nadále za nosný a zcela výjimečný a chceme v něm pokračovat. Rádi bychom ale učinili kongres svěžím, modernějším, svižnějším, pestřejším, ale hlavně komfortnějším pro Vás účastníky. Věřím, že se nám to podaří a patnáctý ročník bude úspěšným vykročením k nové a atraktivní podobě Kongresu primární péče. Přijďte se přesvědčit, zda se nám to podařilo.

Těším se na Vás v září v Clarionu.

 

MUDr. Petr Šonka

 

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a sestry v primární péči a je zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů a sester. Akce je pořádána dle Vzdělávacího řádu SPL ČR, SPLDD ČR, dle Stavovského předpisu č.16 ČLK a je garantována Českou asociací sester. Akce je ohodnocena kredity pro účely celoživotního vzdělávání lékařů.

Sdílejte