This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XV. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

8. - 10. prosince 2021, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně, kolegové a přátelé intenzivní medicíny,

Přestože jsme doufali, že se uvidíme osobně na prezenčním kongresu ČSIM v Mikulově, nepříznivá epidemiologická situace, vývoj v zaplněnosti nemocnic a našich jednotek intenzivní péče nás vede k nepříjemnému, ale nutnému rozhodnutí odložit kongres na jarní měsíce 2022. Nechceme riskovat hybridní formu kongresu s minimální účastí jak ve venue, tak i u monitorů Vašich počítačů a mobilů v době zvýšeného tlaku na naši odbornost v době pandemie. Již registrovaným budeme poplatky refundovat v plné výši, obdrží email s instrukcemi a dalším postupem. Doufáme, že přijmete naše rozhodnutí s pochopením a budeme se na Vás těšit v termínu, který Vám co nejdříve oznámíme.

Za vědecký a organizační výbor kongresu

Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC

Prof. MUDr. Martin Matějovič Ph.D.

 

 

 

Vážení přátelé intenzivní medicíny,

srdečně Vás zveme na prezenční (klasický) kongres ve dnech 8. - 10. 12. 2021 v hotelu Galant v Mikulově. Zahájíme ve středu 8. 12. úvodními kurzy na téma echokardiografie, ECMO a kurzem náhrady a podpory funkce ledvin. V případě nepříznivého epidemiologického vývoje a vynucených úprav Vás budeme včas informovat o změně charakteru kongresu.     

 

Těšíme se na Vás v Mikulově

Doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

Prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 18 kredity. Číslo akce: 104594.

Sdílejte