This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

20. JEDLIČKOVY NEUROIMUNOLOGICKÉ A LIKVOROLOGICKÉ DNY

27. – 28. května 2022 , Hotel Pyramida, Praha


menu
25 min
„Řekla už cytologie likvoru své poslední slovo?
Sobek O.
Hlavní sál | 27.05.2022, 16:30 - 18:00
Likvorologie

Chat

15 min
30 let neuroimunologie v ČR
Piťha J.
Hlavní sál | 28.05.2022, 09:00 - 09:45
Neuroimunologie

Chat

Analýza bezpečností detí dojčených matkami liečenými glatiramer acetátom pri liečbe SM
Rácz Rudolf
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

15 min
Anaplastický astrocytom u pacientky s RS
Šrotová I.
Hlavní sál | 28.05.2022, 14:45 - 16:00
Kazuistiky

Chat

15 min
Asymptomatická PML jako komplikace léčby RS natalizumabem
Kašparová H.
Hlavní sál | 28.05.2022, 14:45 - 16:00
Kazuistiky

Chat

10 min
Autologní transplantace krvetvorných buněk jako první linie terapie u pacientů s agresivní progresivní roztroušenou sklerózou – série případů
Revendová Kamila
Hlavní sál | 28.05.2022, 11:00 - 11:30
Progresívní RS

Chat

15 min
Covid  - praktická doporučení pro očkování a podání virostatik 
Vachová M.
Hlavní sál | 28.05.2022, 09:00 - 09:45
Neuroimunologie

Chat

15 min
Covid a demyelinizační onemocnění – co víme po 2 letech pandemie
Horáková D.
Hlavní sál | 28.05.2022, 09:00 - 09:45
Neuroimunologie

Chat

15 min
Čím aktuálně můžeme léčit RS - co a za jakých okolností pacientovi uhradí pojišťovna - update úhradových kritérií 
Hradílek P.
Hlavní sál | 28.05.2022, 11:30 - 12:30
Novinky v terapii RS, NMOSD, MOGAD

Chat

20 min
Diagnostika autoimunitních encefalitid
Elišák Martin
Hlavní sál | 28.05.2022, 13:30 - 14:30
Varia

Chat

60 min
Disease Modifying Drugs - what is new?
Tintore M.
Hlavní sál | 27.05.2022, 15:05 - 16:00
Zahraniční host

Chat

Dodržování doporučeného zdravého životního stylu u osob s roztroušenou sklerózou
Novotná Klára
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

DYNAMIKA SÉROVÝCH BIOMARKERŮ PŘI MONITORACI EFEKTIVITY LÉČBY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY DMD PREPARÁTY
Karasová Kateřina
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

Fyzioterapie u pacientů s těžším neurologickým deficitem se zaměřením na posturální a respirační funkce
Novotná Klára
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

15 min
GFAP astrocytopatie v diferenciální diagnóze aseptické meningoecefalitidy
Mojžišová Hana
Hlavní sál | 28.05.2022, 14:45 - 16:00
Kazuistiky

Chat

20 min
Interleukiny jako možné prognostické markery u RS
Rous Z.
Hlavní sál | 27.05.2022, 16:30 - 18:00
Likvorologie

Chat

10 min
Jaký je skutečný poměr pacientů, kteří by mohli být časně léčení anti-CD20 terapii?
Bunganič Radovan
Hlavní sál | 28.05.2022, 13:30 - 14:30
Varia

Chat

30 min
Novinky v terapii NMOSD/MOGAD a první výstupy projektu ReDi: „Registr a Digitalizace dat pacientů s neuromyelitis optica a onemocněním jejího širšího spektra.“
Nytrová P.
Hlavní sál | 28.05.2022, 11:30 - 12:30
Novinky v terapii RS, NMOSD, MOGAD

Chat

15 min
Novinky v terapii roztroušené sklerózy
Mareš J.
Hlavní sál | 28.05.2022, 11:30 - 12:30
Novinky v terapii RS, NMOSD, MOGAD

Chat

20 min
Nový pohled na progresi u roztroušené sklerózy
Kubala Havrdová E.
Hlavní sál | 28.05.2022, 11:00 - 11:30
Progresívní RS

Chat

15 min
Onkologická komorbidita či nádor indukovaný léčbou?
Rous M.
Hlavní sál | 28.05.2022, 14:45 - 16:00
Kazuistiky

Chat

45 min
Role of biomarkers (digital, blood, imaging) in reshaping clinical MS research and daily care
Kappos L.
Hlavní sál | 28.05.2022, 09:00 - 09:45
Neuroimunologie

Chat

15 min
Rozšíření možností komplexní rehabilitační péče osob s RS s vysokou mírou disability, kazuistika
Novotná Klára
Hlavní sál | 28.05.2022, 13:30 - 14:30
Varia

Chat

20 min
Specifické protilátky v likvorové diagnostice
Štourač P.
Hlavní sál | 27.05.2022, 16:30 - 18:00
Likvorologie

Chat

Srovnání celkové účinnosti a perzistence u léčby perorálním kladribinem a ostatními perorálními léky modifikujícími průběh onemocnění – výsledky studie GLIMPSE
Horáková D.
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

15 min
The effect of demographic and disease specific factors on neurofilament light chain levels in patients with multiple sclerosis
Revendová Kamila
Hlavní sál | 28.05.2022, 13:30 - 14:30
Varia

Chat

15 min
Tumoriformní léze na terapii fingolimodem
Ročková P.
Hlavní sál | 28.05.2022, 14:45 - 16:00
Kazuistiky

Chat

Vliv individuální telerehabilitace na funkční mobilitu a rovnováhu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Staníčková B.
Hlavní sál | 28.05.2022, 10:30 - 11:00
Postery

Chat

20 min
Vybrané kazuistiky z likvorologické praxe
Ceprová L.
Hlavní sál | 27.05.2022, 16:30 - 18:00
Likvorologie

Chat