This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

NEWS, SCIENCE AND EDUCATION IN NEUROSURGERY

October 2, 2020, Lindner Hotel Prague Castle, Prague, Czech Republic


menu

Vážení a milí kolegové,

na rok 2020 jen tak nezapomeneme. První polovinu roku nám dramaticky ovlivnil vetřelec jménem koronavirus SAR-CoV-2. Velice nepříjemným doprovodným jevem byl zásadní pokles mezinárodních akcí. Byla zrušena většina evropských i světových neurochirurgických kurzů. Nedávno bylo oznámeno, že se ruší i Evropský neurochirurgický kongres v Bělehradě. Mnohé akce přecházejí na virtuální elektronické platformy. 

Myslíme si však, že osobní kontakt a setkávání jsou nenahraditelné. 

Podařilo se nám nalákat téměř všechny špičky z Evropské neurochirurgické společnosti, aby přijeli 2. října na akci s názvem: News, Science and Education in Neurosurgery

Přednášky jsou na témata: věda, vzdělávání a spolupráce v neurochirurgii, neuromonitoring, spinální problematiku, cévní neurochirurgii, mozkové nádory a další.

V situaci, kdy mezinárodní kontakt je omezen, jsem přesvědčen, že se jedná o akci, kterou je třeba navštívit.
Velice se těšíme na společné setkání


prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.

Akce má charakter kontinuálního vzdělávání a je garantována ČLK  (ohodnocena 8 kredity). Číslo akreditace: 0099/16/2006. Číslo akce: 60623.

Sdílejte