This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

Webinář pro iktové sestry

24. listopadu 2020, 13:00 - 15:00


menu

prim. doc. MUDr. Aleš Tomek, PhD, FESO, FN Motol

Aleš je v současné době předsedou Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP a působí jako primář neurologické kliniky ve FN Motol. Kromě práce v nemocnici se Aleš již několik let aktivně věnuje vzdělávání mediků, lékařů, ale i sesterského či záchranářského personálu. Z toho důvodu je vedoucí cerebrovaskulárního programu a zástupce vedoucího katedry neurologie na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem více než 50 výzkumných prací a hlavním zájmem jeho vědeckého výzkumu je neurokritická péče o akutní CMP a klinické a výzkumné aplikace personalizované medicíny u pacientů s CMP. Aleš je od prvopočátků členem lékařské Angels Steering Committe jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Aleš zde aktivně přispívá svou vizí o zlepšení péče pro iktové pacienty a také se společně s Iniciativou Angels aktivně podílí na edukaci lékařského a nelékařského personálu, organizací kongresů a aktivit v oblasti vzdělávání laické veřejnosti ohledně CMP.

 

Mgr. Tereza Koláčná, FN Motol

Tereza je staniční sestrou na JIPu Neurologické Kliniky 2. LF Univerzity Karlovy a FN Motol. Poslední tři roky se, ve spolupráci s Iniciativou Angels, soustavně věnuje zvyšování kvality ošetřovatelské péče v nemocnicích patřících do sítě iktových center České republiky. Díky tomu se mohla stát zakládacím členem ANCS, pracovní skupiny iktových sester, a spolu s ostatními členy se věnuje přípravě modulů vzdělávání pro iktové sestry, přípravou konferencí a dalšími tématy, které postupně odhalují a pracují na nich.

 

Petra Pöschlová, Nemocnice Chomutov

Petra Pöschlová je staniční sestra na Neurologické JIP v Krajské zdravotní a.s.- Nemocnice Chomutov o.z., která je zároveň iktovou jednotkou. Se svým iktovým týmem a ve spolupráci s Iniciativou Angeles se účastní sesterského projektu QASC, který se zaměřuje na zlepšení post-akutní péče pacientů s iktem a vzdělávání iktových sester. Petra je současně členem ANCS, pracovní skupiny iktových sester pro Českou republiku.

 

Bc. Jan Samšeňák, FN Hradec Králové

Honza pracuje jako staniční sestra na JIP Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Již během bakalářského studia začal pracovat v intenzivní péči a postupně se jeho směr vyhranil pro neurologickou intenzitní péči. Sám se podílí na výuce neurologické sekce ve specializačním studiu intenzivní péče. Sám o sobě tvrdí, že do dalšího studia musel „dozrát“, a tak se před rokem přihlásil do dálkového magisterského studia, kde také výzkum ve své diplomové práci právě zaměřuje na pacienty s iktem. Spolupráce s Iniciativou Angels je pro něj skvělou příležitostí a velkou výzvou.  Věří, že tato iniciativa je správnou cestou, jak zlepšit péči o pacienty s mozkovou mrtvicí. Honza je členem ANSC pracovní skupiny iktových sester pro Českou republiku.

 

Kateřina Rusková, Nemocnice Ústí nad Labem

Kateřina je vrchní sestra na Neurologickém oddělení v Krajské zdravotní a.s. Nemocnice Ústí nad Labem, které je součástí Komplexního cerebrovaskulárního centra. Společně s Iniciativou Angeles organizuje Webinář pro iktové sestry a motivuje sestry k dalšímu vzdělávání, účastí v Certifikačním kurzu pro iktové zdravotní sestry. Svojí aktivitou se snaží docílit zlepšení kvality iktové péče na regionální a národní úrovni. Katka je také členem ANCS, pracovní skupiny iktových sester pro Českou republiku.

 

Mgr. Kateřina Hrdinková, FN Hradec Králové

Kateřina pracuje již čtvrtým rokem jako klinický logoped na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. V rámci ambulantní i lůžkové péče se setkává se širokým spektrem pacientů, co do věku nebo diagnózy. Nejvíce jí ale k srdci přirostla práce s pacienty se získanou, zejména neurogenní, poruchou komunikace. Pacienti s afázií, dysartrií a dysfagií jsou jejím denním chlebem. Ve spolupráci s Iktovým centrem Neurologické kliniky a Týmem pro poruchy polykání ORL kliniky se jí podařilo zavést systematický screening poruch polykání u pacientů po CMP. Snaží se o další osvětu týkající se neurogenních poruch řeči nebo polykání nejen mezi zdravotníky, ale také mezi rodinnými příslušníky konkrétních pacientů. Kateřina ráda přijímá nové výzvy, mezi něž tento webinář rozhodně patří. Zároveň jej vnímá jako další možnost, jak vnést povědomí o skutečné náplni práce klinického logopeda mezi širší veřejnost.

 

 Ing. Robert Havalda, Iniciativa Angels

Robert pracuje na pozici konzultanta Iniciativy Angels už více než dva roky. Jeho primárním teritoriem je celá Česká republika a hlavním cílem jeho mise je zlepšení iktové péče na mezinárodní, národní a lokální úrovni. Robertova kompetence na mezinárodní úrovni zahrnuje zejména práci s iktovými sestrami v post-akutní fázi, a také spoluvytváření nástrojů pro přednemocniční iktovou péči. Zlepšení iktové péče na národní úrovni je možné dosáhnout jenom kvalitní spoluprací s odbornými společnostmi, zdravotnickými záchrannými službami a organizacemi zabývajícími se iktovou péčí. Abychom dosáhli zlepšení péče, je esenciální fungovat na lokální úrovni s jednotlivými neurology, radiology, sestrami, logopedy, ošetřovateli a záchranáři v každé nemocnici a v každém regionu individuálně. Mise, na kterou se Robert vydal, není jednoduchá. On však ví, že kdyby jeho práce mohla pomoci alespoň jednomu pacientovi, tak každá strávená minuta na cestě do nemocnice a v nemocnici měla obrovský smysl.