This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

SJEZD VOJENSKÝCH PSYCHIATRŮ A PSYCHOLOGŮ

18. - 20. září 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozval jménem organizačního výboru do Mikulova, kde se bude ve dnech 18. až 20. září 2019 konat, v prostorách hotelu Galant, Sjezd vojenských psychiatrů a psychologů. 

Tato tradiční akce si klade z úkol sdílení zkušeností odborníků v oblasti duševního zdraví, jak z rezortu AČR, tak i ostatních bezpečnostních složek a objektů integrovaného záchranného systému. V letošním ročníku se snažíme reagovat na trend prohlubování multi-oborové spolupráce. Ať už se jedná o kolektivy v rámci oddělení, nemocnic, či celého městského obvodu. Stále důležitější je komunikace s prostředím klientů. V kontextu armády se jedná o spolupráci s útvarovými psychology, praktickými lékaři, kaplany, veliteli, ale i spolubojovníky. Přáli bychom si, aby sjezd sloužil jako platforma ke sdílení zkušeností z různých institucí i oborů a posloužil i k navázání kontaktů mezi jednotlivými organizacemi.

Hlavní téma: 

Multioborová spolupráce

Péče o duševní zdraví v rezortech AČR, IZS a bezpečnostních sborech 

Novinky ve farmakoterapii

Těšíme se na Vás

 npor. MUDr. Matěj Kasal 

Ústřední vojenská nemocnice v Praze

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK (ohodnocena 16ti kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 57402. Číslo akreditace: 0004/16/2006. 

Akce je garantována Asociací klinických psychologů (ohodnocena 8mi kredity). Číslo akce: AKP CR BO/OK/027/2019. 

Sdílejte