This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

EPITRACK® A EPITRACK JUNIOR® PRAKTICKÝ NÁSTROJ PRO RYCHLÝ SCREENING KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

31. května 2021, online trénink od 18:00


menu

EpiTrack® a  EpiTrack Junior® (do 18 let) je krátký standardizovaný screeningový nástroj pro sledování kognitivních funkcí u pacientů s epilepsií.

Screeningové materiály EpiTrack® a  EpiTrack Junior® jsou standardizovány a licencovány. Jejich autorem je Prof. MUDr. Christoph Helmstaedter. Držitelem licence je společnost Eisai Europe Limited.

V následujícím tréninku se dozvíte, proč je dobré Epitrack a EpiTrack Junior u pacientů s epilepsií používat, jaké jsou zkušenosti s jeho použitím v České republice a jak přesně nástroj použít v praxi.
Tento trénink je určen lékařům a psychologům v České republice a na Slovensku. Administrovat jej mohou také sestry a jiný personál, který se podílí na péči o pacienty s epilepsií a je pověřen lékařem či psychologem k praktickému provádění testu. Majitelem licence se může stát výhradně lékař nebo psycholog, který se zavazuje podpisem licenční smlouvy k jejímu dodržování (licenční smlouva zde).

O kompletní tištěné screeningové materiály Epitrack a Epitrack Junior si můžete zdarma vyžádat na adrese: epitrackcz@eisai.net

Do mailu uveďte:
- zda jste lékař (jaké specializace) či psycholog
- zda máte zájem o Epitrack či Epitrack Junior 
- adresu, kam materiály doručit
- pokud do přílohy ihned naskenujete podepsanou licenční smlouvu, urychlíte obdržení zásilky

Před zahájením tréninku si můžete vytisknout cvičné listy, které jsou určeny pouze pro váš on line trénink a k vašim případným poznámkám. Tyto listy nejsou určeny k testování pacientů a nesmí být šířeny.

 

Přednášky

Program tréninku:

EpiTrack®
EpiTrack® v klinické praxi – Zárubová J.
EpiTrack® - návod pro použití v praxi – Javůrková A.

EpiTrack Junior®
EpiTrack Junior® - nástroj k dynamickému sledování kognitivních funkcí u dětí s epilepsií - Kolář S.
EpiTrack Junior® - návod pro použití v praxi - Bittnerová A.
 

Sdílejte