This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

55. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

25. - 27. května 2022, Clarion Grandhotel Zlatý Lev


menu

Registrační poplatky

  Časný poplatek
do 31.3.2022
Pozdní poplatek
od 1.4.2022
Pozdní poplatek
od 30.4.2022 
Registrační poplatek

2.900,- Kč

3.300,- Kč

3.600,- Kč

Student LF, doktorand v prezenčním studiu*

1.900,- Kč

2.300,- Kč

2.600,- Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Workshopy á 500 Kč 40 osob
Večeře v Městských lázních 25. 5. 2022  150 Kč  

 

Způsob platby

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 19. 3. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.