XIII. KONGRES ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY

24. - 26. 4. 2019, Hotel Pyramida, PrahaAktivní účast:

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 24. 2. 2019. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru.

Zpracování abstrakt:
• Abstrakta přihlášená po termínu budou primárně posuzována k zařazení do posterové sekce.
• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři (jméno nahraďte pouze jeho prvním písmenem, příjmení), pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry, reference
• Jazyk: čeština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.
• Rozsah: 250 slov, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

Instrukce pro posterovou prezentaci:
Rozměry posterových nástěnek jsou následující: 
• Rozměry konstrukce: 150 cm (výška) x 90 cm (šířka)
• Rozměr panelu (maximální rozměr posteru): 145 cm (výška) x 99cm (šířka)
• Panel je potažen textílií.
• Upevňovací špendlíky budou k dispozici v prostorách posterové sekce.
• Posterové nástěnky budou očíslovány organizátory a číslo Vašeho posteru naleznete v programu.
• Postery, které nebudou demontovány do konce akce, budou odstraněny a skartovány. Organizátoři nepřejímají zodpovědnost za ztrátu či poškození prezentovaných posterů.