57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

12. - 13. listopadu 2010, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice (Praha-východ)

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Doc. Ing. Jiří Hozman, CSc.
Blanka Hronová
Doc. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
Prim. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA

 

SEKRETARIÁT
(registrace a ubytování účastníků)

MH Consulting s.r.o.
Narcisová 2850
106 00 Prague 10
Česká republika
martin.horna@mhconsulting.cz