This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

16. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

18. – 19. března 2022, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše abstrakta, pokud je máte k dispozici, vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 4. 3. 2022. Termín nebude již dále prodlužován.
Zadáním přednášky do systému zároveň proběhne Vaše registrace na těchto webových stránkách a bude Vám na nich založen účet.


Zpracování abstrakt

• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři, pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.


Editace přijatých přednášek

Pro případné úpravy naleznete Vaší přednášku po přihlášení na těchto stránkách ve Vašem profilu (název přednášky již zpětně měnit nelze). Termín pro úpravy je do 28.2.2022

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.

• Jednotný formát prezentací: Prosím používejte šablonu, která je ke stažení zde.
• Délka volných sdělení 10 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.

 

Způsob nahrávání přednášek

• Přednášky se předávají technikovi v speakers roomu, který je zřízen v sále QUADRANT.
• Dostavte se tedy s dostatečným časovým předstihem, optimálně den předem, nejpozději před začátkem bloku, ve kterém je Vaše přednáška zařazena, aby bylo možno vyzkoušet její správné zobrazení a kompatibilitu případných videí.
• Moc prosíme o dodržování těchto pravidel. Jedná se jak o Váš komfort při samotném přednesu, tak o zajištění plynulého průběhu akce.
 

Stručný životopis prezentujícího autora

Prosíme o zpracování stručného životopisu prezentujícího autora a vložení jeho fotografie, máte-li ji k dispozici. Pokud bude Váš přípěvek přijat a zařazen do programu, životopis se zobrazí mezi medailonky ostatních aktivních účastníků na oficiálních webových stránkách akce. 

 

Poskytnutí Vaší přednášky ke stažení účastníkům akce 

Po přijetí Vašeho příspěvku a zařazení do programu v podobě ústní prezentace Vás moc prosíme, pokud je to alespoň trochu možné, o poskytnutí Vaší přednášky ke stažení účastníkům akce, ve formátu pdf. Z přednášky prosím odstraňte důvěrné informace například o pacientech, obsah podléhající ochranným známkám a autorským právům. Prezentaci poté dejte „uložit jako“ *.pdf a přiřaďte ji k přijatému příspěvku prostřednictvím online formuláře pod Vaším účtem. Přednáška bude k dispozici ke stažení na našich stránkách pouze účastníkům akce.