This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

16. KONGRES PRIMÁRNÍ PÉČE

18. – 19. března 2022, Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha


menu

Registrační poplatky

Registrace po 8. 3. 2022 možná bez možnosti objednat obědy a vstup na večeři. Přilehlé nákupním centrum nabízí další možnosti stravování. Děkujeme za pochopení.

Registrační poplatky Časný poplatek
do 28. 2. 2022
Pozdní poplatek
od 1. 3. 2022

Lékaři / členové SPL, SPLDD

2600 Kč 3400 Kč

Lékaři / členové SPL, SPLDD do 35 let

1700 Kč 2200 Kč

Lékaři / členové organizace Mladí praktici

1700 Kč 2200 Kč
Lékař – nečlen 3400 Kč 3900 Kč
Rezident, Student LF* 1100 Kč 2100 Kč
Přednášející 0 Kč 0 Kč
Čestný host 0 Kč

0 Kč

VIP 0 Kč

0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů (netýká se laické veřejnosti)

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Max. kapacita
Vstupenka na společenský večer s hudbou 18. 3. 2022  600 Kč 600 os.

Společenský večer není součástí oficiálního odborného programu a není organizován souběžně s hlavním odborným programem.
Vstupné není hrazeno z prostředků farmaceutických firem, které jsou členy AIFP.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 31. 1. 2022. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky mohou být vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.