This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

16. ČESKO-SLOVENSKÝ KONGRES DĚTSKÉ ANESTEZIE, INTENZIVNÍ A URGENTNÍ MEDICÍNY

23. - 25. listopadu 2023, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážení kolegové a kolegyně, dámy a pánové, přátelé,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 16. Česko-slovenský kongres dětské anestézie, intenzivní péče a urgentní medicíny, který se uskuteční ve dnech 23. - 25. listopadu 2023 v hotelu Galant v Mikulově.

Tématem kongresu bude opět problematika dětské anestezie a intenzívní medicíny v celé její šíři, od otázek neonatologických přes dětskou resuscitační péči a špičkové léčebné postupy v oboru až po perioperační léčbu bolesti a problémy postgraduální výuky dětské anestézie a intenzívní medicíny. Významným přínosem tohoto našeho tradičního setkání je možnost srovnávat přístup k léčbě dětských pacientů z hlediska anesteziologa i pediatra intenzivisty a nepochybně také účast našich vzácných kolegů ze Slovenska, s nimiž nás pojí dlouholetá spolupráce a osobní přátelství.

Jako každoročně budou odborná témata diskutována jednak v lékařských sekcích, jednak v sekcích nelékařských zdravotnických pracovníků.

Prostory hotelu Galant budou věnovány rovněž prezentaci a nabídce našich vážených partnerů kongresu, bez jejichž cenné spolupráce si lze uspořádání takovéto akce jen těžko představit. Dovolujeme si předpokládat, že společená večere v prostorách hotelu Galant naváže svojí srdečností na setkání konaná u příležitosti minulých ročníků kongresu ať v Čechách tak na Slovensku.

Věříme, že odborný i společenský program kongresu bude na odpovídající úrovni. Jsme přesvědčeni, že na 16. Česko-slovenském kongresu dětské anestézie, intenzívní péče a urgentní medicíny v Mikulově se budou příjemně cítit všichni účastníci, jak lékaři a sestry, tak i partneři kongresu.

 

MUDr. Tomáš Zaoral, Ph.D.

MUDr. Pavel Heinige

Doc. MUDr. Vladimír Mixa, Ph.D.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 113289. Počet kreditů: 18.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/405/2023.

Sdílejte