This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

20. SETKÁNÍ ALGEZIOLOGŮ 2023

26. - 27. května 2023, Hotel Element, Lipno nad Vltavou


menu
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Tapentadol
Hlavní sál | 26.05.2023, 14:00 - 15:30
Blok I
Absolvent LF UK v Hradci Králové a FVZ UNOB starší lékař - specialista psychiatrického oddělení ÚVN-VoFN Praha student doktorandského studia LF UK v Plzni člen výboru Společnosti vojenské medicíny, člen ČPS otec dvou synů, manžel, cyklista, turista

Příspěvky:

Kratom-droga dostupná i pro děti?
Hlavní sál | 26.05.2023, 16:00 - 17:00
Blok II
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Metadon
Hlavní sál | 26.05.2023, 14:00 - 15:30
Blok I
psychiatr, působící většinu profesní kariéry v oblasti adiktologie, je primářem Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucím Katedry návykových nemocí a adiktologie IPVZ, členem výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a předsedou její AT sekce, zakladatelem, dlouholetým předsedou a aktuálně místopředsedou Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Kromě adiktologie se věnuje supervizní činnosti, působí rovněž jako výcvikový lektor v psychoterapii.

Příspěvky:

Kratom a konopí riziko závislosti a jiné zdravotní problémy
Hlavní sál | 26.05.2023, 16:00 - 17:00
Blok II
Tomáš Ocelka, Ing., Ph.D: vystudoval VŠCHT Praha v oboru anorganická technologie a elektrochemie. V navazujícím studiu doktorského studia se věnoval komplexitě persistentních organických látek z pohledu moderní analytické praxe a datové analýzy. V minulosti zakladatel Národní referenční laboratoře pro persistentní organické látky, nyní CannabiLabu pro oblasti komplexní diagnostiky a výroby léčivých látek a přípravků z konopí. Bezmála 30 letá praxe dala základ vzniku odborného týmu CannabiLabu, pro EU-GMP certifikované léčivé látky, dodávané lékárnám v ČR pro výrobu IPLP na základě lékařských předpisů. Průkopnická práce odborného týmu dává vzniknout představě a praktickému nakládání s volně dostupnými přípravky.

Příspěvky:

Po absolvování farmaceutické fakulty UK v Hradci králové jsem krátce na fakultě učil. Následně jsem odešel pracovat do jedné z největších nemocničních lékáren. Zde jsem působil také jako klinický farmaceut u lůžka. V 90. letech jsem měl možnost formulovat lékovou legislativu na ministerstvu zdravotnictví, kde jsem zastával funkci prvního náměstka ministra. Po odchodu z ministerstva jsem založil společnost Infopharm, později přejmenovanou na DrugAgency, jejím předmětem podnikání jsou informace o bezpečnosti léků.

Příspěvky:

Interakce opioidů a jiných analgetik
Hlavní sál | 27.05.2023, 09:00 - 10:10
Blok III
Životopis není k dispozici

Příspěvky:

Kasuistika
Hlavní sál | 27.05.2023, 10:30 - 12:00
Blok IV