This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

10. STRAKONICKÝ NEUROLOGICKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

21. října 2022 od 17:00, Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny Strakonice


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé.

Přijměte, prosím, pozvánku na již 10. ročník neurokazuistického semináře pořádaného neurologickým oddělením Nemocnice Strakonice, a.s.

Struktura semináře bude tradiční, kazuistika formou prezentace v PP by měla mít spád a časový prostor cca 10, max. 15 minut.

Prosíme aktivní účastníky, aby nás kontaktovali na e mailu: neuro-prim@nemst.cz

Aktivní účast opět přislíbila Diana Apetauerová, MD. z Lahey Hospital & Medical Center, Boston, Massachusetts.

 

Na Vás všechny se těší celý kolektiv neurologie Strakonice 


 

Pavel Houška a Michal Pelíšek

organizátoři semináře

Sdílejte