This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

10. STRAKONICKÝ NEUROLOGICKÝ KAZUISTICKÝ SEMINÁŘ

21. října 2022 od 17:00, Přednáškový sál Šmidingerovy knihovny Strakonice


menu

Pořadatel

MH Consulting s.r.o.