This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

44. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY A OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2023

21. - 23. června 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 22. 4. 2023
Pozdní poplatek
od 23. 4. 2023
Na místě
Člen ČGS / SGS 4500 Kč 4800 Kč 5000 Kč
Nečlen ČGS/SGS 4800 Kč 5100 Kč 5300 Kč
Sestra, laborant, nelékař 2600 Kč 2900 Kč 3100 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 1600 Kč 1900 Kč 2000 Kč
Lékař do 35 let 2600 Kč 2900 Kč 3100 Kč
Jen online část 2000 Kč 2000 Kč 2000 Kč
Zvaný aktivní účastník 0 Kč 0 Kč 0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Workshop I Desatero ESD 0 Kč 20 osob
Workshop II EURCP 0 Kč 20 osob
Workshop III Endoskopie u IBD 0 Kč 20 osob
Vstupenka na společenský večer 22. 6. 2023  500 Kč -

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 13. 4. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.