This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

44. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY A OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2023

21. - 23. června 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc


menu
Rozbalit všechny bloky?
Zobrazit informace pro vystavovatele

Středa

21.06.2023

09:00 - 23:00
Registrace firem
09:00 - 18:00
Registrace firem
13:30 - 17:45
Registrace firem a účastníků
14:00 - 16:00
Setkání
16:00 - 17:00
Setkání
17:00 - 17:15
Coffee Break
17:30 - 19:00 Symposium
17:30 - 19:00 Symposium
17:30 - 19:00 Symposium

Čtvrtek

22.06.2023

06:00 - 07:30
Registrace firem
07:30 - 18:00
Registrace firem
07:45 - 15:00
Registrace firem a účastníků
08:00 - 17:00
Workshop
08:15 - 08:30
Ústní sdělení
08:30 - 10:00 Ústní sdělení
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00
Ústní sdělení
12:00 - 13:30
Oběd
12:00 - 13:40 Symposium
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
13:40 - 15:10
Ústní sdělení
15:10 - 15:30
Coffee Break
15:30 - 16:30 Hlavní sdělení
16:00 - 17:30 Ústní sdělení
16:30 - 18:00 Ústní sdělení
18:00 - 19:00
Symposium
18:00 - 19:00
Setkání
19:30 - 23:00
Večeře

Pátek

23.06.2023

07:00 - 17:00
Registrace firem
07:45 - 12:00
Registrace firem a účastníků
08:30 - 10:00
Ústní sdělení
08:30 - 17:00
Workshop
10:00 - 10:30
Coffee Break
10:30 - 12:00
Ústní sdělení
12:00 - 13:30
Oběd
12:00 - 13:30 Symposium
13:30 - 15:00 Ústní sdělení
15:00 - 15:15
Coffee Break
15:15 - 16:45 Ústní sdělení
16:45 - 17:00
Ústní sdělení
17:00 - 19:00
Registrace firem

AKCE POUZE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST.

Upozorňujeme Vás, že tato akce a její webové stránky nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník). Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí této akce, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám. Vstupen na webové stránky popřípadě svou účastí na akci potvrzujete, že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a), a že jste odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tuto akci vystavovala. Pokud vaše prohlášení nebo konání není pravdivé, upozorňujeme Vás, že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.