This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

44. ČESKÉ A SLOVENSKÉ ENDOSKOPICKÉ DNY A OLOMOUC LIVE ENDOSCOPY 2023

21. - 23. června 2023, Clarion Congress Hotel Olomouc


menu

Milí přátelé, vážení příznivci digestivní endoskopie,

dovolujeme si Vás pozvat k účasti na kongresu "44. české a slovenské endoskopické dny a Olomouc Live Endoscopy 2023", který se bude konat 21. - 23. 6. 2023 v Olomouci. Půjde o spojení dvou tradičních endoskopických akcí a vzhledem ke konání gastroenterologického kongresu na Slovensku půjde v roce 2023 o největší kongres s gastroenterologickou tématikou na území České republiky.

Odkaz na online přenos naleznete zde

Online přenos

 

Je nám velkou ctí, že záštitu nad kongresem převzali prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, ministr zdravotnictví České republiky, prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého a prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Nosným tématem kongresu bude "Multioborová spolupráce v digestivní endoskopii" a jeho součástí bude schůze zástupců Center vysoce specializované digestivní endoskopie, tři minisymposia zaměřená na endosonografii, endoskopickou resekci a endoskopii u idiopatických střevních zánětů, dva dopolední bloky živých přenosů endoskopických výkonů z II. interní kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, tématicky zaměřené přednáškové bloky, blok volných sdělení, videokazuistik a blok endoskopických sester.

Program ozdobí prestižní zahraniční hosté prof. Jacques Deviere z Bruselu a prof. Shyam Varadarajulu z amerického Orlanda a vystoupení uznávaných osobností digestivní endoskopie z České republiky a Slovenska.


Těšíme se na Vaši účast.

Za organizátory kongresu

 

doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
prezident kongresu

doc. MUDr. Ilja Tachecí, Ph.D.
předseda ČGS ČLS JEP

doc. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D.
přednosta II. interní kliniky gastroenterologické a geriatrické FN a LF UP Olomouc

prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
předseda Endoskopické sekce ČGS ČLS JEP

prim. MUDr. Jozef Záň, Ph.D.
předseda Endoskopické sekce SGS

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantovaná ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 112071. Počet kreditů: 18.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/305/2023.

Sdílejte