This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. AFAZIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM A I. THOMAYEROVSKÝ KLINICKO-LOGOPEDICKÝ WORKSHOP

16. - 17. června 2023, Budova děkanátu 3. LF UK, Burianova posluchárna a workshopy ve Fakultní Thomayerově nemocnici


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně vás zveme na XIV. afaziologické sympózium a I. thomayerovský klinicko-logopedický workshop, který pořádá Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice společně s Katedrou logopedie Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, s podporou Asociace klinických logopedů ČR a Slovenskej asociácie logopédov.

Sympózium se bude konat v pátek 16. 6. 2023 v budově děkanátu 3. LF UK, a prakticky zaměřené workshopy navazují v sobotu 17. 6. 2023 v areálu FTN v Praze-Krči.

Ústředním tématem sympózia je „Interdisciplinární výzkum a multidisciplinární přístup v diagnostice a terapii afázie v klinické praxi“. Během sympózia zazní přednášky pozvaných předních odborníků na poli behaviorální neurologie, klinické afaziologie, neuropsychologie a lingvistiky.

Workshopy budou věnovány tématice neuroradiologie afázií, klinickému obrazu primárních progresivních afázií a telerehabilitaci v afaziologii. Workshopy budou interaktivní, edukativní a prakticky zaměřené s možností diskuse, proto bude omezený počet účastníků (max. 15 osob), a na každý workshop bude nutné se přihlásit. V případě velkého zájmu předpokládáme možnost opakování workshopu tentýž den.

Těšíme se na vás

Zsolt Cséfalvay, Robert Rusina a Milena Košťálová

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických logopedů (ohodnocena 8 kredity). Číslo akce: AKL CR 42023 13.

Sdílejte