This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. AFAZIOLOGICKÉ SYMPÓZIUM A I. THOMAYEROVSKÝ KLINICKO-LOGOPEDICKÝ WORKSHOP

16. - 17. června 2023, Budova děkanátu 3. LF UK, Burianova posluchárna a workshopy ve Fakultní Thomayerově nemocnici


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 4. 5. 2023
Pozdní poplatek
od 5. 5. 2023
Registrační poplatek 2200 Kč

2400 Kč

Student 1100 Kč

1300 Kč

Přednášející 0 Kč 0 Kč

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita
Workshop I - Neuroanatomické putování mozkem s podporou neuroradiologa 380 Kč 20 osob
Workshop II - PPA - seznamte se 380 Kč 20 osob
Workshop III - Telerehabilitace logopedických pacientů - ono to funguje! 380 Kč 20 osob

 

Způsob platby

Účastnický poplatek a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou – veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

Součástí registrace je i přihlášení na jeden nebo více workshopů (účast na workshopech je v ceně registračního poplatku).

 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 26. 5. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet.