This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

48. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

9. - 11. prosince 2020, Virtuální kongres


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,

blíží se termín 48. českého a slovenského cerebrovaskulárního kongresu, který se měl původně konat v Mikulově v červnu letošního roku a který byl z důvodu onemocnění COVID-19 přeložen na 9. – 11. prosince. Za současné epidemiologické situace v ČR a SR je zřejmé, že kongres nebude možné ani v tomto náhradním termínu uspořádat v Mikulově v jeho fyzické variantě. Z tohoto důvodu se kongres uskuteční ve variantě virtuální.

Odborný program bude zahrnovat nejen tradiční témata, ale i vysoce aktuální téma COVID-19 a iktus, pojednávající nejen o tom, jakým způsobem toto onemocnění zvyšuje riziko rozvoje iktu, ale i tom, jak aktuální epidemiologická situace ovlivňuje systém organizace péče o pacienty s iktem.

Jednotlivé přednášky budou ve formě předtočených prezentací s komentářem s možností diskuse po každém odborném bloku, ale i s možností zasílat autorům přednášek písemné dotazy i později. Aktivní účastníci obdrží podrobnější pokyny, jakým způsobem budou své přednášky vytvářet a zasílat. Kongresový poplatek byl ponechán v symbolické výši za účelem pokrytí nákladů spojených s pořádáním kongresu ve virtuální variantě.

Věřím, že i náhradní virtuální varianta našeho tradičního cerebrovaskulárního kongresu si najde své příznivce a že bude pro jeho účastníky po odborné stránce zajímavá.

Těšíme se na virtuální setkání v letošním prosinci a osobně pak v příštím roce.

 

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN   

předseda sjezdu

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

místopředseda sjezdu

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akce: 100891. Počet kreditů: 17.

Sdílejte