This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

48. ČESKÝ A SLOVENSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

9. - 11. prosince 2020, Virtuální kongres


menu


Záštita

Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP
Sekcia pre cerebrovaskulárne ochorenia
Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS

 

Pořadatel

Iktus o.p.s.

 
Předseda sjezdu:

prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO, FEAN

 
Místopředseda sjezdu:

doc. MUDr. Daniel Šaňák, Ph.D., FESO

 
Vědecký a programový výbor:

doc. MUDr. Michal Bar, Ph.D., FESO
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, PhD., FESO, FEAN
MUDr. Ján Kothaj
MUDr. Martin Kovář
MUDr. Georgi Krastev, PhD.
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD., FESO
MUDr. Miroslav Mako
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., FESO
MUDr. Jiří Neumann
doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
MUDr. Petra Reková
MUDr. Dagmar Součková
MUDr. Ondřej Škoda, Ph.D.
prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO, FEAN
MUDr. Martin Šrámek
doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
MUDr. Daniel Václavík, Ph.D.