This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

4. KONGRES KAZUISTIK V PALIATIVNÍ MEDICÍNĚ

26. dubna 2023, Novoměstská radnice, Praha, Karlovo náměstí


menu

Vážené kolegyně a kolegové, 

přijměte, prosím, pozvánku na 4. Kongres kazuistik v paliativní medicíně, který pořádá Klinika paliativní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze dne 26. dubna 2023. Akce tematicky navazuje na předchozí ročníky, a hlavní náplní bude tradičně problematika nemocniční paliativní péče. 

Dopolední blok zahájí přednáška na téma integrovaný model vzdělávání v paliativní medicíně na 1.LF UK a na LF UK v Plzni, po které budou předneseny komentované kazuistiky ilustrující odlišné perspektivy integrace paliativní péče v nemocnici.  

V odpoledním bloku představíme nový netradiční formát: kazuistiky inspirované procesem zavádění specializované paliativní péče ve formě konziliárních týmů z celé ČR.  Můžete se těšit na nahlédnutí do různorodých cest implementace specializované paliativní péče v různých typech nemocnic.   

Součástí akce bude i workshop PhDr. Z. Čepelíkové na téma přítomnosti dětí u loučení s rodičem. Zajištěno je občerstvení po celou dobu konání konference a možnost vyhlídky na věž Novoměstské radnice. 

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16., je pod odbornou záštitou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a bude ohodnocena kredity ČLK a je pořádána MH Consulting s.r.o. Číslo akce: 110986. Počet kreditů: 6. Akce bude probíhat v prostorách Novoměstské radnice v Praze. 

  

S pozdravem, 

Kateřina Rusinová, Zuzana Čepelíková, Ondřej Kopecký 

 

Sdílejte