This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

4. KONGRES KAZUISTIK V PALIATIVNÍ MEDICÍNĚ

26. dubna 2023, Novoměstská radnice, Praha, Karlovo náměstí


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 25. 3. 2023
Pozdní poplatek
od 26. 3. 2023
Lékař 2000 Kč

2300 Kč

Nelékař 1400 Kč

1600 Kč

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 3. 4. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.