This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

NEUROMUSKULÁRNÍ SONOGRAFIE

11. - 12. ledna 2024, Hotel Dvořák, Tábor


menu

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé.

Rádi bychom Vás pozvali na konferenci s názvem Neuromuskulární sonografie. Hlavním tématem bude sonografie nervů. Jako vedlejší témata jsme zvolili aplikaci botulotoxinu do méně běžných svalů pod sonografickou kontrolou a také elektromyografii. Vše bude probíhat formou přednášek, které budou zaměřeny především prakticky a formou workshopů.

Seznámíme se tedy například s nastavením ultrazvukového přístroje, se sonografickým zobrazením různých mononeuropatií včetně úžinových syndromů, polyneuropatií, plexopatií, tumorů nervů a traumat nervů. Nebude chybět ani zobrazení cév. Budeme také hledat sonograficky jednotlivé svaly v oblasti ramene, kyčle, drobné svaly na ruce a noze či se budeme se zabývat limity EMG a vzácnějšími kondukčními studiemi.

Programový výbor:

MUDr. Eduard Minks, Ph.D., MUDr. Hana Streitová, MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D., MUDr. Alexandra Minksová

 

Přednášející:

Eduard Minks, Martin Kuliha, Pavel Potužník, Hana Streitová, Ivica Čechová, Kamal Mezian, Hynek Lachmann, Ivo Horniak, Svatopluk Ostrý, Tomáš Gescheidt, Robert Jech, Jaroslava Přibylová Pochmonová, Petra Steyerová, Petr Ridzoň, Radim Mazanec, David Girsa, Edvard Ehler, Jan Kubík 

 

Rádi Vás uvidíme!

Za organizační tým

 

MUDr. Eduard Minks, Ph.D.

 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 12ti kredity. Číslo akce: 114443.

Sdílejte