This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

NEUROMUSKULÁRNÍ SONOGRAFIE

11. - 12. ledna 2024, Hotel Dvořák, Tábor


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 11. 11. 2023
Pozdní poplatek
od 12. 11. 2023
Lékař 4800 Kč 5200 Kč
Zvaný přednášející / vedoucí workshopu 0 Kč 0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na expozici vystavovatelů

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita max.
Workshop - Sonografie nervů  500 Kč 12 osob
Workshop - Sonografie magistrálních cév mozku a dalších cév 500 Kč 12 osob
Workshop - Sonografie svalů (oblast ramene, oblast kyčle, drobné svaly rukou a drobné svaly nohou) 500 Kč 12 osob
Workshop - EMG - vzácnější kondukční studie / periferní nervy, které se běžně nevyšetřují.  500 Kč 12 osob
Workshop - Nastavení sonografického přístroje 0 Kč 12 osob
Workshop - Nastavení EMG přístroje a základní studie 0 Kč 12 osob
Vstupenka na večeři 11. 1. 2024  590 Kč  

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou kartou,  bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 17. 11. 2023. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet.

Upozornění ohledně objednaného ubytování: Pandemická opatření se nemusí vždy vztahovat na omezení provozu ubytovacích kapacit. Ubytování na konferenci je vždy poskytováno třetí stranou, která má vlastní stornopodmínky. Není-li v dotčeném čase výslovně zákonem stanoveno jinak, smlouvy na ubytování zůstávají v platnosti např. i v případě, kdy pořádání hromadných akcí je regulováno. Proto, v případě pandemických opatření, kdy není možné akci uskutečnit v plánovaném rozsahu fyzicky, není možné požadovat navrácení plateb za objednané ubytování či požadovat přesun rezervace. Stornopodmínky zůstávají v platnosti dle smlouvy.

U samoplátců bude objednané ubytování k dispozici dle objednávky a storno lze uplatnit pouze do termínu uvedeného ve stornopodmínkách akce. Ubytování hrazené sponzorem není možné při zrušení konference či přesunu do virtuální podoby využít a stornopodmínky zůstávají v platnosti.