This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

Virtuálně - 67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

(plán F2F 22. října 2020) přesun na virtuál 26. listopadu - 23. prosince 2020, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu

Jelikož bereme aktuální situaci vážně, máme připravenou sérii bezpečnostních opatření.

U registrace budou všichni účastníci vyzváni k předložení podepsaného čestného prohlášení o bezinfekčnosti  ̵ vzor zde. Vytiskněte si, vyplňte a podepište s datem prvního dne konference!

1) V souladu s nařízeními vlády/Obecná doporučení

• Podle nařízení Ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 1. září 2020 se zakazují hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 500 osob. Předpokládaný počet účastníků kongresu splňuje tyto požadavky.

Žádáme účastníky, aby si přinesli vlastní ochranné prostředky, jelikož výše uvedené nařízení zakazuje pohyb a pobyt osob bez ochranných prostředků dýchacích cest na hromadných akcích konaných ve vnitřních prostorech staveb s účastí přesahující 100 osob. 

• Doporučujeme omezit tělesný kontakt (podávání rukou). Pokud budete chtít kolegu pozdravit, Mezinárodní zdravotnická konference (HIMSS) doporučuje dotyk lokty.
• Dodržujte bezpečný odstup od ostatních účastníků i personálu, minimálně 1,5 m.
• Při vstupu do kongresového centra si vydezinfikujte ruce.
• Dbejte na zvýšenou osobní hygienu.

 

2) On-line předregistrace / Registrace v místě konání

• Žádáme všechny nové účastníky, aby využili on-line předregistraci na webových stránkách kongresu.
• Registrace nových účastníků bude na místě probíhat samoobslužně, na počítači za použití hygienických pomůcek (rukavice, dezinfekce).
• Pokud stále ještě nemáte zaplacený registrační poplatek, prosíme o jeho úhradu před kongresem. 
• Personál na registraci i mimo ni bude používat ochranné pomůcky (roušky a rukavice).
• Registrační pulty a další společné prostory budou pravidelně dezinfikovány.
• V místě konání kongresu budou umístěny stojany s dezinfekcí.

 

3) Žádný zbytečný papír

• Potvrzení o účasti netiskneme fyzicky, naleznete je ve svém profilu na stránkách www.mhcosnulting.cz. Stejně tak i daňové doklady a instrukce.4) Občerstvení na akci

• Personál cateringu, stejně jako zbytek personálu, bude dodržovat striktní bezpečnostní pravidla a při obsluze účastníků bude vybaven ochrannými pomůckami.
• Občerstvení bude podáváno v souladu s hygienickými a bezpečnostními pravidly.