This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

Virtuálně - 67. ČESKÝ A SLOVENSKÝ SJEZD KLINICKÉ NEUROFYZIOLOGIE

(plán F2F 22. října 2020) přesun na virtuál 26. listopadu - 23. prosince 2020, Don Giovanni Hotel Prague, Praha


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Časný poplatek
do 20. 9. 2020
Pozdní poplatek
od 21. 9. 2020
Člen společnosti (klinické neurofyziologie, SBMI) 2200 Kč 2700 Kč
Nečlen  2500 Kč 2700 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu* 1200 Kč 1700 Kč
Sestra, laborant, nelékař 1200 Kč 1700 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

Poplatek pokrývá:

  • vstup na odborný program 

  • vstup do prostor s expozicí vystavovatelů

  • vstup na posterovou sekci

  • občerstvení v průběhu akce (s výjimkou extra hrazených)

  • kongresové materiály 

  • potvrzení o účasti

 

Další služby

Položka Cena Kč Kapacita cca
Škola neurofyziologie – EEG, EMG, EP, ION  200 Kč 40 osob
Škola neurosonologie 200 Kč 40 osob
Pokročilé zpracování signálu a obrazu 200 Kč 40 osob
Sekce neurofyziologických laborantů 200 Kč 40 osob

 

Způsob platby

Účastnický poplatek, ubytování a ostatní objednané služby uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 10. 8. 2020. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.