This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

26. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

10. dubna 2021, Virtuální konference


menu

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

vzhledem k pandemii COVID-19, kdy se opět není možné sejít fyzicky, jsme se rozhodli akci převést do virtuální podoby. Půjde o předtočené přednášky s možností online chatu.

Videa naleznete od 10. 4. 2021 v záložce program a budou na serveru uložena i pro pozdější přehrání. Certifikát s kreditním ohodnocením naleznete po jejich shlédnutí ve svém profilu. 

Expozici participujících firem naleznete v záložce virtuální stánky.


Hlavní téma:
Traumatické postižení periferních nervů a míchy

Odborný garant: 
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
As. MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.
MUDr. Petr Ridzoň


Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání - účastníci obdrží certifikát o účasti. Číslo akreditace: 0004/16/2006, číslo akce: 60259, počet kreditů 6.

Sdílejte