This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

26. PODKRUŠNOHORSKÉ ELEKTROFYZIOLOGICKÉ DNY

10. dubna 2021, Virtuální konference


menu

Účastnický poplatek:

Aktivní účastník: 0,- Kč
Registrační poplatek: 1.500,-Kč 

Registrační poplatek jsme snížili oproti běžnému a slouží na pokrytí nákladů spojených s kreditním ohodnocením.

 

Způsob platby: 

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou kartou, bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 

 

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 18. 3. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.