This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Živě! 6. - 7. května 2021, virtuální konference


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše příspěvky vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 15. 3. 2021. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru. Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat. 

 

Zpracování přednášky

Akceptované prezentace je potřeba individuálně předtočit a zaslat soubor prostřednictvím www.uschovna.cz na email Lukáše Burdíčka luk@avt.cz. Pokud potřebujete technickou asistenci či přesný postup, jak přednášku zpracovat, prosím obraťte se na pana Burdíčka - tel: 774667626. 
- Možnosti předtočení přednášky: 
1) Powerpoint umožňuje nahrát přednášku se záznamem zvuku
2) Aplikace Zoom umožňuje záznam přednášky spolu s tváří přednášejícího a uložení souboru na plochu.
Prosím zvolte si způsob, který Vám vyhovuje a zašlete nám nahraný soubor nejpozději do 1. května 2021. 

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace a úhrady patřičných registračních poplatků nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.


Zpracování abstrakt = krátká anotace

• Prosíme jen o krátké představení záměru prezentace. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.


Editace přijatých příspěvků

Po uzávěrce pro přijetí abstrakt není možné vložené příspěvky dále editovat až do doby, než programový výbor rozhodne o přijetí/zamítnutí příspěvku. Z důvodu finálních úprav před samotným zveřejněním a tiskem pak přijatý příspěvek znovu editovat lze. Pro tuto formu editace se prosím přihlaste do svého účtu. 

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délka volných sdělení 10 minut + 5 minut diskuze.
• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Přenosové médium: USB disk.
 

Stručný životopis prezentujícího autora

Prosíme o zpracování stručného životopisu prezentujícího autora a vložení jeho fotografie, máte-li ji k dispozici. Pokud bude Váš přípěvek přijat a zařazen do programu, životopis se zobrazí mezi medailonky ostatních aktivních účastníků na oficiálních webových stránkách akce.