This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

54. ČESKO - SLOVENSKÉ DNY DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Živě! 6. - 7. května 2021, virtuální konference


menu

Registrační poplatky

Registrační poplatky Cena
Registrační poplatek 1000 Kč
Sestra, laborant, nelékař 500 Kč
Student LF, doktorand v prezenčním studiu*

500 Kč

Přednášející / Člen org. výboru

0 Kč

* Studenti budou při on-line registraci požádáni o vložení potvrzení o prezenčním studiu.

 

Způsob platby

Účastnický poplatek uhraďte bankovním převodem, kartou nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
 

Stornopodmínky

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 14. 4. 2021. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.