This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

35. PRACOVNÉ DNI - DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY

27. - 29. mája 2020 (Akce zrušena), RESIDENCE HOTEL, Donovaly, Slovensko


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen


Aktívna účasť

Vaše abstrakty vložte prostredníctvom on-line formuláre - termín do 3. 4. 2020. Včasné dodanie abstrakt je podmienkou prijatia prednášky/posteru. Termín sa nebude predlžovať . Vedecký výbor má právo vyradiť príspevky, ktoré nebudú vyhovovať po formálnej či obsahovej stránke.

 

Povinná registrácia

Každý prezentujúci autor sa musí zaregistrovať rovnako ako bežní účastníci prostredníctvom registračného online formulára na týchto stránkach a to najneskôr, keď dostane informácie o prijatí príspevku. Bez riadnej registrácie a úhrady príslušných registračných poplatkov nebude príspevok publikovaný a  bez ďalšieho upozornenia bude z programu vyradený.

 

Pokyny pre abstrakty

• Využite obvyklú štruktúru: nazov prednášky (názov prednášky prosíme aj v angličtine), autori, pracovisko, úvod, metodika, výsledky, záver.
• Jazyk: po slovensky, česky alebo anglicky, nebude vykonávaná korektúra, za obsahové i formálne spracovanie zodpovedajú autori.
• Rozsah abstraktu: preferovaná dĺžka je od 400 do 800 slov, maximálne 1200 slov.

 

Spracovanie odbornej prednášky

• Štandardné prezentácie v PowerPointe, projekcie na dataprojektoru.
• Odovzdanie prednášky optimálne deň vopred, vo výnimočných prípadoch pred začiatkom bloku v dostatočnom predstihu.
• Prenosové médium: flash disk, vlastní notebook.
• Prípadná počítačová videá odporúčame vyskúšať v predstihu pri odovzdávanie prednášky technikum.

 

Editácia prijatých príspevkov

Po uzávierke pre prijatie abstraktov nie je možné vložené príspevky ďalej editovať až do doby, kým programový výbor nerozhodne o prijatí/odmietnutí príspevku. Z dôvodov finálnych úprav pred  samotným zverejnením a tlačou možno prijatý príspevok znovu editovať. Pre túto formu editácie sa prosím prihláste do svojho účtu.

 

Inštrukcie pre posterovú prezentáciu

• Počas tohtoročných Pracovných dní - DMP opäť využijeme výhradne orálnu prezentáciu všetkých posterov. Na každého prednášajúceho bude vyčlenených 6 minút, počas ktorých odprezentuje pomocou dataprojektora hlavné výsledky a závery. Prosíme preto o dodržanie časového limitu a prispôsobenie množstva slidov. Umožní to kvalitnejšiu a pohodlnejšiu prezentáciu posterov , počuteľnú a viditeľnú pre všetkých zúčastnených. Navyše budú mať všetci účastníci konferencie postery vo veľkosti A4 k dispozícii vo farebnom prevedení vo svojich materiáloch pri registrácii. Preto prosíme všetkých prezentujúcich o zaslanie posteru v pdf formáte do 24. 4. 2020.

 

Stručný životopis prezentujúceho

Prosíme o stručné spracovanie životopisu prezentujúceho autora a vloženie jeho fotografie, ak ju máte k dispozícii. Keď bude Váš príspevok prijatý a zaradený do programu, životopis sa zobrazí medzi medailónmi ostatných aktívnych autorov na oficiálnych webových stránkach akcie.

 

Handouty

Po prijatí Vášho príspevku a zaradení do programu v podobe orálnej prezentácie Vás veľmi pekne prosíme, pokiaľ je to aspoň trochu možné, o poskytnutie Vašej prednášky na stiahnutie   Z prednášky prosím odstráňte dôverné informácie napríklad o pacientoch, obsah podliehajúci ochranným známkam a autorským právam. Prezentáciu potom dajte „uložiť ako“ *.pdf a priraďte ju k prijatému príspevku prostredníctvom online formulára pod Vaším účtom. Prednáška bude k dispozícii na stiahnutie na našich stránkach len pre účastníkov akcie.