This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

35. PRACOVNÉ DNI - DEDIČNÉ METABOLICKÉ PORUCHY

27. - 29. mája 2020 (Akce zrušena), RESIDENCE HOTEL, Donovaly, Slovensko


menu

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok: 68 EUR do 28. 3. 2020, po termíne 85 EUR.
Rozhodujúci je dátum registrácie účastníka.

Poplatok zahŕňa:

  • vstup na odborný program 

  • vstup na výstavu

  • občerstvenie v priebehu akcie (okrem zvlášť hradených)

  • kongresové materiály 

  • potvrdenie o účasti

 

Spôsob platby:

Účastnícky poplatok, ubytovanie aj ostatné objednané služby uhraďte naraz bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou - všetky náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankového účtu, variabilný symbol a celkovú čiastku) získate počas registrácie. 
Pri medzinárodných platbách musia byť všetky bankové poplatky v plnej výške uhradené účastníkom. Platba na mieste v hotovosti nie je možná.

 

Stornopodmienky:

Všetky Vami objednané služby sú považované za záväzne objednané. Bezplatné stornovanie Vašej objednávky bude možné najneskôr do 14. 3. 2020. Pri zrušení účasti po tomto termíne, z akejkoľvek príčiny, už nemožno platby vracať a neuhradené pohľadávky budú vymáhané.