This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

7. KONGRES ČESKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

10. – 12. listopadu 2021, virtuální konference


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Přihlášky k aktivní účasti

Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 5. 10. 2021. Termín nebude již dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky/posteru. Vědecký výbor si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které nebudou formálně či obsahově odpovídat. 

 

Povinná registrace

Každý prezentující autor se musí zaregistrovat stejně jako běžní účastníci, prostřednictvím registračního online formuláře na těchto stránkách a to nejpozději po obdržení informace o přijetí příspěvku. Bez řádné registrace nebude příspěvek publikován a bude bez dalšího upozornění z programu vyřazen.

 

Způsob nahrávání přednášek

Živý přenos a účast v předsednictvu bloků: Dostavte se v den Vaší prezentace (viz program) s časovým předstihem 30 min. do přenosového studia v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Freyova 33, Praha 9 ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠-⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Vysočany, 190 00 Česká republika. Pozor, powerpiont s Vaší prezentací akceptovaného příspěvku je potřeba zaslat předem, prostřednictvím www.uschovna.cz, na email Lukáše Burdíčka luk@avt.cz (tel: 774667626), nejpozději do 9. listopadu 2021 do 20:00. 

Předtočená přednáška: Akceptované prezentace zařazené do sekcí, které nebudou nahrávány živě, je potřeba individuálně předtočit a zaslat komentovaný soubor, prostřednictvím www.uschovna.cz, na email Lukáše Burdíčka luk@avt.cz. Pokud potřebujete technickou asistenci či přesný postup, jak přednášku zpracovat, prosím obraťte se na pana Burdíčka - tel: 774667626. 
- Možnosti předtočení přednášky: 
1) Powerpoint umožňuje nahrát přednášku se záznamem zvuku
2) Aplikace Zoom umožňuje záznam přednášky spolu s tváří přednášejícího a uložení souboru na plochu.
Prosím zvolte si způsob, který Vám vyhovuje a zašlete nám nahraný soubor nejpozději do 9. listopadu 2021. 

Přednášejícím, kteří nebudou fyzicky ve studiu, bude poskytnut link na zoom aplikaci. Ta umožní zúčastnit se diskuze v rámci daného bloku. Pokud víte, že fyzicky do studia nedorazíte, prosím vyžádejte si včas u pana Burdíčka připojovací link a domluvte si předchozí test call: luk@avt.cz, tel: 774667626. 

 

Zpracování odborné přednášky

• Upozorňujeme na nutnost uvedení potencionálního konfliktu zájmů a to prostřednictvím powerpointového snímku, který vložte do své prezentace. Ke stažení je zde.
• Délku volných sdělení je nutné dodržet dle programu akce.
• Standardní prezentace v PowerPointu. Kvůli čitelnosti ve virtuálním prostředí je nutné bílé pozadí prezentace. 
• Přenosové médium: USB disk.

 

Zpracování abstrakt

• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři, pracoviště, úvod, metodika, výsledky, závěry event. souhrn. Seznam použité literatury se neuvádí.
• Jazyk: čeština, angličtina nebo slovenština. Název příspěvku pouze čeština nebo angličtina.
• Rozsah: preferovaná délka je mezi 400 až 800 slovy. Abstrakt je omezen 1200 slovy.
• Nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.


Editace přijatých příspěvků

Po uzávěrce pro přijetí abstrakt není možné vložené příspěvky dále editovat až do doby, než programový výbor rozhodne o přijetí/zamítnutí příspěvku. Z důvodu finálních úprav před samotným zveřejněním a tiskem pak přijatý příspěvek znovu editovat lze. Pro tuto formu editace se prosím přihlaste do svého účtu. 

 

Stručný životopis prezentujícího autora

Je možné zpracování stručného životopisu prezentujícího autora a vložení jeho fotografie, máte-li ji k dispozici. Pokud bude Váš přípěvek přijat a zařazen do programu, životopis se zobrazí mezi medailonky ostatních aktivních účastníků na oficiálních webových stránkách akce. 

 

Handouty

Po přijetí Vašeho příspěvku a zařazení do programu v podobě ústní prezentace Vás moc prosíme, pokud je to alespoň trochu možné, o poskytnutí Vaší přednášky ke stažení účastníkům akce, ve formátu pdf. Z přednášky prosím odstraňte důvěrné informace například o pacientech, obsah podléhající ochranným známkám a autorským právům. Prezentaci poté dejte „uložit jako“ *.pdf a přiřaďte ji k přijatému příspěvku prostřednictvím online formuláře pod Vaším účtem. Přednáška bude k dispozici ke stažení na našich stránkách pouze účastníkům akce.