This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

20. - 21. června 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážená paní doktorko, pane doktore,


srdečně Vás zveme na tradiční Cerebrovaskulární seminář, který se tentokráte koná v hotelu Galant, v Mikulově. Čeká na Vás příjemné prostředí, bohatý odborný program a přátelská atmosféra. 
 

 Hlavní témata:

Setkání zástupců IC a KCC

Organizace péče o pacienty s CMP

Přednemocniční triáž 

Jak rekanalizaovat v roce 2019?

Diagnostika CMP

Intracerebrální krvácení, subarachnoidální krvácení a cévní malformace

Komplikace CMP

Neurointenzivní péče

Neurosonologie
Co dělat v cerebrovaskulární poradně? - primární a sekundární prevence CMP

Stenózy mozkových tepen extra a intrakraniální

 

Těšíme se na shledání s Vámi v Mikulově.
Výbor cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.
Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Číslo akreditace: 0004/16/2006. Číslo akce: 57116. Počet kreditů: 12.

Sdílejte