This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

XIV. CEREBROVASKULÁRNÍ SEMINÁŘ

20. - 21. června 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

PLATBY A TERMÍNY

Účastnický poplatek: 1.500,- Kč při registraci do 15. 5., po termínu 1.700,-Kč. Rozhodující je datum registrace účastníka.

Aktivní účastník: 0,- Kč.

Způsob platby:
Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace.

 Stornopodmínky:
Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 3. 5. 2019. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.