This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ANGELS SESTERSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

20. - 21. června 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

Termín pro vkládání příspěvků byl ukončen

Vložit abstrakt


Aktivní účast: 

Témata abstraktů posílejte dle programu. Obsah tématu pro specifickou přednášku „Představení managementu CMP pacientů v jednotlivých centrech" by mohl obsahovat: představení práce sester v jednotlivých iktových centrech, počet pacientů (poměr iktových a jiných diagnóz) za časovou jednotku, počet sester / lékařů / lůžek na JIP a standardní neurologii, vzhled JIP, stupeň intenzivity JIP, vybavenost pracoviště, jiné specializace na pracovišti (EEG), postupy, které jsou efektivní a mohli by je aplikovat i ostatní a co by šlo dělat lépe. Vaše abstrakta vložte prostřednictvím on-line formuláře, nejpozději do 10. 5. 2019. Termín již nebude dále prodlužován. Včasné dodání abstrakt je podmínkou přijetí přednášky.

Zpracování abstrakt: 

• Termín zaslání abstrakt do 10. 5. 2019. 
• Využijte obvyklou strukturu: název přednášky, autoři, pracoviště, obsah.
• Jazyk: čeština, nebude prováděna korektura, za obsahové a formální zpracování odpovídají autoři.
• Rozsah: Normostrana A4, písmo Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5.

Zpracování odborné přednášky:

• Standardní prezentace v PowerPointu, projekce na dataprojektoru.
• Předání přednášky optimálně den předem, ve výjimečných případech před začátkem bloku v dostatečném  předstihu.
• Přenosové médium: USB disk.
• Případná počítačová videa doporučujeme vyzkoušet v předstihu při předávání přednášky technikům.