This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ANGELS SESTERSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

20. - 21. června 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

Registrační poplatky


Sponzorství Iniciativy Angels

Účastník: 0,-Kč.
 

Zpoplatněná forma registrace

Účastník: 2.800,-Kč.


Způsob platby: 

Účastnický poplatek a ubytování uhraďte najednou bankovním převodem nebo poštovní poukázkou - veškeré náležitosti platby (tj. termín úhrady, číslo bankovního účtu, variabilní symbol, celkovou částku) získáte během registrace. 
U mezinárodních plateb musí být všechny bankovní poplatky v plné výši uhrazeny účastníkem.

Stornopodmínky:

Veškeré Vámi objednané služby jsou považovány za závazně objednané. Bezplatné stornování Vaší objednávky bude možné nejpozději do 1. 5. 2019. Při zrušení účasti po tomto termínu, z jakékoliv příčiny, již nelze platby vracet a neuhrazené pohledávky budou vymáhány.