This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

ANGELS SESTERSKÝ CEREBROVASKULÁRNÍ KONGRES

20. - 21. června 2019, Hotel Galant, Mikulov


menu

Vážené kolegyně a kolegové,

s radostí Vám oznamuje, že se uskuteční první Angels sesterský cerebrovaskulární kongres za podpory Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP. Kongres se bude konat 20. až 21. června 2019 v Mikulově paralelně s Českým cerebrovaskulárním kongresem. 


Iniciativa Angels, kromě mnoha aktivit v procesu zkvalitňování péče o CMP pacienty, organizuje také sesterské kongresy napříč Evropou. Ve spolupráci s Cerebrovaskulární sekcí ČNS jsme pro Vás připravili řadu úvodních přehledných přednášek od cerebrovaskulárních neurologů. Program je připraven s cílem zachytit celé spektrum péče o pacienty s CMP. Můžete se těšit na přednášky o přednemocniční péči, způsobu léčby CMP pacientů, ale i práce s afatiky a dysfagiky. Program kongresu bude však dominantně věnován přednáškám z řad sester i jiných nelékařských zdravotnických specialistů. Proto si Vám dovolujeme nabídnout možnost aktivní účasti (detailní informace najdete na stránkách akce v sekci aktivní účast). 


Pokud se Vám náš sesterský kongres zdá zajímavý, prosím řekněte o něm svým kolegyním a kolegům sestrám. Registrační poplatek a ubytování jedné sestry za každé centrum (KCC/IC)jsou plně hrazené sponzorstvím Iniciativy Angels. Proto žádáme centra o pečlivý výběr co nejaktivnější reprezentantky z řad sester, nejlépe s aktivní účastí. U vybrané zástupkyně centra během on-line registrace prosíme u všech placených položek o výběr - sponzorství Iniciativy Angels. Kromě toho, nabízíme možnost účasti formou zpoplatněné registrace pro 30 sester (během registrace vyberte zpoplatněnou formu registrace a ubytování). Definitivní potvrzení úspěšné registrace obou variant bude odesláno zpět na Váš email během několika dnů. 

V případě potřeby se na nás neváhejte obrátit:
Registrace: martin.horna@mhconsulting.cz
Organizace: robert.havalda@iqvia.com
Odborná část: tereza.Loucna@fnmotol.cz

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a těšíme se na setkání s Vámi v Mikulově.

Iniciativa Angels ve spolupráci s výborem Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti.

Sdílejte