This site uses cookies. By continuing to use this site you agree to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy, Close

LÉČBA V PSYCHIATRII IV.

3. - 6. listopadu 2021, Congress Center Parkhotel Plzeň


menu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na IV. konferenci Léčba v psychiatrii, která se pod mottem „Co je po jméně? Léčba duševních poruch v době MKN-11“ uskuteční ve dnech 3. - 6. listopadu 2021 v Plzni. Shakespearovský podtitul odkazuje na novou, 11. revizi klasifikaci nemocí, a naznačuje, že byť se názvy diagnóz a kategorií poruch mohou měnit, potřeba jejich správné a na důkazech založené léčby, zůstává. Nová klasifikace přichází po neuvěřitelných 30 letech od poslední revize a tak jsme všichni zvědaví, jaké změny nám přinese. Už dnes je ale jisté, že původně plánovaný termín, od kterého měla vstoupit v platnost, 1. leden 2022 se nestihne, v současnosti se teprve validuje její český překlad. To nám však nebrání v tom, abychom se mohli se strukturou a obsahem nové klasifikace duševních poruch seznámit již nyní a také se podělit o nejnovější poznatky v jejich léčbě. Ústřední téma konference, léčba v psychiatrii, tak zůstává, jen již není výhradně věnovaná doporučeným postupům jako v minulosti, ty jsou nyní volně přístupné online a aktualizovány průběžně. Jsme tak mnohem flexibilnější, umožňuje nám to rychle reagovat na nové poznatky a nemusíme s novými doporučeními pro léčbu čekat na další konferenci. 

Těším se proto na osobní setkání v listopadu v Plzni a pevně doufám, že nám to již žádné nepříznivé vnější okolnosti nezhatí. 


prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.
prezident konference a předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Bude ohodnocena 24 kredity. Číslo akce: 104158.

Bodové hodnocení na základě Předpisu o celoživotním vzdělávání klinických psychologů (ohodnocena 12 kredity). Číslo akce: AKP ČR/ZČ/K/07/2021.

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a garantována Českou asociací sester, číslo ČAS/351/2021.

 

Sdílejte